UDOH ABASIENYENE NSIKAK

Subject Grade
Civic Education B3
Tourism B3
English Language B3
Further Mathematics A1
Mathematics B2
Biology B3
Chemistry B3
Physics A1
Computer Studies A1

OKANJE EDNAH GOMBA

Subject Grade
Economics B3
Civic Education B3
Tourism B2
English Language B3
Mathematics B3
Biology B3
Chemistry B2
Physics A1
Computer Studies A1